Charakterystyka pracy projekt menadżera w dziale IT

maj21,2018

Stanowisko Projekt Menadżera w każdej firmie wymaga sporego doświadczenia związanego z daną branżą oraz posiadania konkretnych umiejętności miękkich i predyspozycji psychicznych. Należy otwarcie powiedzieć, że nie każdy pracownik – z wieloletnim nawet stażem, nie będzie nadawał się na Project Managera.

Menadżer Projektu – potrzebne umiejętności

Stanowisko Menadżera Projektu wiąże w jedno wiele kluczowych obszarów. Osoba na tym stanowisku to małe centrum dowodzenia, gdzie spotykają się potrzeby i oczekiwania kilku grup – zespołu projektowego, zarządu oraz zleceniodawcy. Najczęściej znacznie różnią się one od siebie, a istotą pracy na tym stanowisku jest umiejętność sprostania im wszystkim. Już widać, że to niełatwe zadanie. Wymaga cierpliwości, elastycznego podejścia do zadań przy jednoczesnym skrupulatnym ich planowaniu i koordynowaniu. Kreatywność, intuicja i umiejętność pracy pod presją, a przede wszystkim perfekcyjne umiejętności komunikacyjne niejednokrotnie ratują sytuację, kiedy pojawiają się konflikty interesów wymienionych grup, a czas płynie nieubłaganie i terminy gonią. Nie oznacza to konieczności manipulowania ludźmi, a jedynie umiejętne negocjowanie, skuteczne motywowanie i racjonalne argumentowanie.

Osoba kwalifikująca lub awansująca na stanowisko Projekt Menadżera powinna posiadać stosowne doświadczenie w branży i umiejętności nabyte w procesie rozwoju zawodowego. Przede wszystkim jednak powinna wyróżniać się konkretnymi cechami osobowości. Poniżej najważniejsze cechy, które powinien posiadać dobry Kierownik Projektu:

  • opisane już wysokie umiejętności komunikacyjne, które stanowią klucz osobowościowy dla tego zawodu;
  • umiejętność budowania relacji w zespole oraz na linii biznesowej – z menagementem wysokiego szczebla oraz partnerami biznesowymi;
  • znajomość branży i obszaru działalności firmy w której odpowiadana za projekt;
  • umiejętność zarządzania czasem i zasobami – finansowymi, ludzkimi oraz sprzętowymi;
  • strategiczne podejście do zadań, analityczny umysł ale w połączeniu z intuicją, kreatywnością;
  • motywacja i umiejętność przenoszenia jej na członków zespołu, orientacja na osiąganie celów, chęć uczenia się i umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.
  • realizm, ale z dozą pozytywnego myślenia, do tego odpowiedzialność oraz predyspozycje team lidera.

 

Jak przebiega praca Projekt Menadżera w dziale IT

Opisane wyżej predyspozycje są oczekiwane w odniesieniu do Managerów Projektu w każdej branży. Praca w dziale IT przebiega w sposób charakterystyczny dla tej profesji. Stąd dokładniejszy opis przebiegu działań podczas zarządzania projektami IT.

Trudność zarządzania projektami w dziale IT polega przede wszystkim na konieczności rozumienia zarówno procesów biznesowych w ogólnym znaczeniu, jak i dobrej znajomości procesów IT, czyli specyfiki projektowania rozwiązań, tworzenia i wdrażania oprogramowania oraz jego późniejszego monitorowania i rozwoju – a wszystko to w odniesieniu do branży, w której działa firma.  Skupiając się na pracy Projekt Menadżera zawęźmy opis do sytuacji, gdzie dział IT nie jest fragmentem dużej firmy zajmującej się projektowaniem oprogramowania, ale stanowi podzespół w firmie dowolnej branży – budowlanej, produkcyjnej czy administracyjnej.

Project Manager odpowiada zatem za przebieg działań w obszarze sterowania zasobami sprzętowymi oraz dostępnym oprogramowaniem. Jego podstawowe zadania to:

  • zapewnienie stałego i sprawnego funkcjonowania sieci wewnętrznej oraz niezakłóconego i bezpiecznego dostępu do sieci zewnętrznej wszystkich jednostek znajdujących się w każdym dziale firmy – począwszy od serwerów odpowiadających za całą infrastrukturę jak i poszczególnych laptopów każdego z pracowników;
  • zaplanowanie i wdrożenie strategii rozwoju systemów zarządzających pracą przedsiębiorstwa – zidentyfikowanie potrzeby wdrożenia nowego oprogramowania, przygotowanie specyfikacji i kalkulacja kosztów, a następnie monitorowanie przebiegu wdrożenia w poszczególnych jednostkach;
  • stałe monitorowanie wykorzystania firmowych zasobów IT oraz ewentualne korekty organizacyjne – na przykład wymiana sprzętu, szkolenia pracowników, wdrażania nowych rozwiązań monitoryjących i organizacyjnych, które pomogą redukować koszty i czas pracy w poszczególnych działach lub całej firmie.

Jako osoba odpowiedzialna za tak wiele aspektów funkcjonowania, Projekt Menager musi być osobą zdeterminowaną i kompetentną, a także otaczać się dobrym zespołem, którym umiejętnie zarządza.

Źródło: TeamQuest.pl – Kariera w IT

Zobacz także