Co musi zawierać mapa geodezyjna do celów projektowych?

wrz13,2023

Przed przystąpieniem do budowy domu jednorodzinnego lub innego obiektu użytkowego zachodzi zawsze konieczność zgromadzenia szeregu niezbędnych dokumentów. Jednym z nich jest mapa do celów projektowych, stworzona na bazie dokładnych pomiarów terenu oraz aktualnej mapy zasadniczej. Musi ona obejmować swoim zasięgiem cały obszar inwestycji, a także zostać zatwierdzona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Bez skorzystania z pomocy fachowca ani rusz

Mapa do celów projektowych to specjalne opracowanie o charakterze geodezyjnym, bez którego nie istnieje możliwość uzyskania formalnego pozwolenia na budowę danego obiektu. Jej wykonanie zleca się geodecie posiadającemu odpowiednie uprawnienia zawodowe. Najpierw wprowadza on wymagane poprawki do treści mapy zasadniczej, a następnie sporządza kopię i kieruje ją do ostatecznej weryfikacji. Cena takiej usługi zależy w dużej mierze od regionu kraju, wielkości terenu budowy, formatu samej mapy i rodzaju realizowanej inwestycji (między 1500 a 2500 zł). Omawiany dokument wydawany jest również w Starostwie powiatowym w ciągu 3-5 tygodni – oczywiście po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty.

Pamiętajmy o elementach nieobowiązkowych

W przypadku mapy do celów projektowych kluczowe znaczenie ma umieszczenie w jej treści precyzyjnych wyników pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych na wyznaczonym terenie. Oprócz tego w dokumencie powinny się znaleźć podstawowe elementy matematyczne (warstwice, skala, siatka itp.), wszelkie obiekty przyrodnicze (np. żywopłoty, krzewy, drzewa, skwery, skały), ewentualne obiekty budowlane (stare fundamenty, ruiny), elementy infrastruktury drogowej (znaki pionowe, hektometry) czy informacje określające położenie danego obszaru (nazwa województwa, powiatu, miejscowości, obrębu ewidencyjnego). Pozostałe obligatoryjne detale to m.in.:

  • linie zabudowy i osie dróg
  • dokładne oznaczenia wysokiej zieleni, pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, a także infrastruktury podziemnej
  • ogólne dane dotyczące sieci uzbrojenia
  • kontury budynków i gruntów
  • działki ewidencyjne z naniesionymi numerami
  • imię i nazwisko wykonawcy (geodety)
  • identyfikator zgłoszenia

Dodatkowo zaleca się uzupełnienie mapy o elementy nieobowiązkowe, ale jednocześnie mające spory wpływ na dokumentację projektową. Mowa tutaj przede wszystkim o gruntach obciążonych uciążliwymi służebnościami. Jeśli chodzi o skalę, to nie może być mniejsza aniżeli 1:500.

Podsumowując, mapa do celów projektowych jest niezbędna w procesie budowy dowolnej inwestycji mieszkalnej lub użytkowej, która wymaga uzyskania administracyjnego pozwolenia. Jej ważność obowiązuje zawsze do momentu zaistnienia jakichkolwiek zmian na uwzględnionym terenie.

Zobacz także