Dofinansowanie do aparatu słuchowego – aktualne informacje

wrz14,2021

Aparat słuchowy to często spory wydatek, który można ograniczyć dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak przedstawiają się aktualne normy przydzielania środków zainteresowanym pacjentom?

Potwierdzenie niedosłuchu i uproszczone procedury bezpośrednio u lekarza specjalisty

Najważniejszy element to potwierdzenie stopnia niedosłuchu, a następnie przekierowanie się do laryngologa lub wyspecjalizowanego protetyka słuchu, który dopełni formalności. To najprostsza praktyka odciążająca pacjenta z samodzielnego wypełniania wniosku refundacyjnego. Lekarz specjalista wystawia zlecenia w formacie elektronicznym. NFZ przyznaje pieniądze na aparat słuchowy w przypadku uszkodzenia słuchu powyżej 30-40 dB. Narodowy Fundusz Zdrowia ustala limity cenowe na urządzenia medyczne i procent refundacji. Po przekroczeniu 26 lat to z reguły 70%, a przed granicą 26 lat 100%. Środki umożliwiają inwestycję w proste i bardziej zaawansowane technologie poprawiające komunikację z otoczeniem. Po zatwierdzeniu wniosku wystarczy odebrać urządzenie w wybranym punkcie protetyki słuchu.

Dofinansowanie dotyczy aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne, na wkładki oraz na bardziej zaawansowane systemy udoskonalające słyszenie (tylko dla młodzieży). Warto zauważyć, że osoby po przekroczeniu 26 roku życia mogą powtórzyć formalności dopiero po pięciu latach. Zasada nie dotyczy jednak osób z potwierdzoną niepełnosprawnością.

Pomoc finansowa dla cierpiących na niedosłuch nie tylko z NFZ

Dofinansowanie do aparatu słuchowego nie ogranicza się tylko do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Wskazane instytucje bazują na regułach dochodowych i na orzeczeniach, najczęściej dotyczących niepełnosprawności. Po przedstawieniu sytuacji zainteresowane osoby otrzymują zwrot za zakup urządzenia wspomagającego.

Jak wyglądają w praktyce nowe normy refundacyjne?

Nowe, czyli elektroniczne normy wystawiania zleceń do NFZ przez lekarzy, zwiększają dostępność pomocy z jednoczesną eliminacją błędów formalnych. Pacjent nie musi się również martwić rejonizacją i wizytą w dedykowanym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiele poradni audiologicznych zapewnia bezpłatną, wstępną diagnostykę stanowiącą podstawę do wizyty u lekarza rodzinnego, a dalej u laryngologa. Równie dobrze sprawdzi się kontakt z audiologiem lub foniatrą. Pacjent powinien pamiętać o odebraniu wydruku od lekarza. Maksymalny poziom refundacji, do 2750 złotych dotyczy systemów FM. W przypadku dalszych braków środków pacjenci z niepełnosprawnościami zgłaszają się bezpośrednio do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. A zatem dofinansowanie z NFZ łączy się z innymi formami, najczęściej na zasadach dochodowych.

Na zakończenie

Refundacja aparatu słuchowego na NFZ lub z innych źródeł to coraz prostsza, zautomatyzowana procedura umożliwiająca poprawienie komfortu życia u dzieci, młodzieży, dorosłych, niepełnosprawnych, inwalidów wojennych, osób represjonowanych.

Zobacz także