Jak kupić akcje w odpowiedzialny sposób?

sty27,2023

Inwestowanie na giełdzie zawsze wiąże się z ryzykiem. Można jednak je w pewnym stopniu ograniczyć, stosując skuteczne metody analizy. Jak podejmować dobre decyzje na rynku?

Zapoznaj się z rodzajami instrumentów finansowych i typami zleceń

Założenie konta maklerskiego w wybranej platformie to zaledwie pierwszy krok do kupowania akcji. Aby móc zarabiać na giełdzie, należy przede wszystkim zapoznać się z kluczowymi pojęciami dotyczącymi rynków finansowych. Mowa m.in. o rodzajach dostępnych aktywów, jednak to nie wszystko – warto wiedzieć także o typach zleceń i działaniu każdego z nich.

Oprócz akcji wyróżniamy chociażby fundusze ETF, kontrakty terminowe, obligacje, opcje giełdowe i wiele więcej. Każdy z tych instrumentów finansowych cechuje się nieco innym działaniem, co wpływa także na jego wycenę, zmienność oraz poziom ryzyka. Część z nich to tzw. instrumenty pochodne – oznacza to, że ich wartość zależy od wartości instrumentu bazowego. Zdecydowana większość inwestorów, zwłaszcza początkujących, skupia się jednak głównie na akcjach.

Wiedza o tym, jak kupić akcje, nie powinna ograniczać się do samego wyboru rachunku oraz interesujących nas spółek. Istotna będzie również znajomość konkretnych typów zleceń:

  • PKC („po każdej cenie”) – zlecenie zakupu lub sprzedaży bez określonego limitu ceny, realizowane wg aktualnej wartości rynkowej;
  • limit – zlecenie z określonym limitem, w przypadku zakupu jest to maksymalna cena, a w przypadku sprzedaży cena minimalna;
  • stop (limit aktywacji) – zlecenie realizowane po osiągnięciu danego poziomu ceny, na przykład po uzyskaniu żądanego zysku lub maksymalnej akceptowalnej straty;
  • PEG – zlecenie ze zmiennym limitem realizacji, limit ceny jest w tym przypadku przeważnie równy najlepszej obecnie dostępnej ofercie zakupu lub sprzedaży.

Analiza fundamentalna

Chcąc osiągnąć zyski na giełdzie, niezbędne będzie zadbanie o odpowiednią wiedzę nie tylko na temat samego rynku, lecz także poszczególnych aktywów. Decyzja o zakupie lub sprzedaży zawsze powinna być podparta konkretnymi informacjami o danej spółce – takie podejście określa się właśnie jako analiza fundamentalna. Mowa o sprawdzeniu m.in. raportów finansowych czy prognoz rynkowych, a także skorzystaniu z metod porównujących wyniki firmy z wyceną akcji. Ten rodzaj analizy powinien także łączyć się z analizą sytuacji w danym sektorze, a także w całej gospodarce.

Analiza techniczna

Kolejny obszar analizy akcji to tzw. analiza techniczna, która z kolei bezpośrednio skupia się na trendach oraz wcześniejszych zmianach ceny. Jest to zestaw wskaźników i narzędzi mających na celu umożliwienie określenia kształtowania się wartości aktywów w przyszłości. Wszystkie informacje pochodzą w tym przypadku z wykresów – nie uwzględnia się danych z zakresu analizy fundamentalnej. Warto jednak połączyć te dwa podejścia, aby móc uzyskać kompletny obraz potencjału wybranej spółki. Narzędzia analizy technicznej są dostępne online, a niekiedy także udostępniane bezpośrednio w ramach platformy inwestycyjnej – taka opcja jest dostępna m.in. w Saxo.

Pamiętaj o ryzyku związanym z inwestowaniem

Kupując i sprzedając akcje na giełdzie, należy zawsze mieć na uwadze, że nawet najlepsze przygotowanie nie pozwoli wyeliminować ryzyka w stu procentach. Każda transakcja może wiązać się ze stratą środków. Z tego względu zaleca się jedynie inwestowanie kwot, które w razie nieudanych transakcji nie wpłyną negatywnie na osobistą sytuację finansową.

Zobacz także