Jak zabezpieczyć grunt na czas budowy?

mar18,2022

Zagospodarowanie terenu budowy odbywa się w ściśle regulowany sposób zapewniający efektywność i bezpieczeństwo pracowników poruszających się po inwestycji. Zabezpieczenie gruntu to jedna z podstawowych czynności wpływająca wyraźnie na komfort przewożenia i składowania materiałów budowlanych.

Zasady organizacyjne zabezpieczenia placu budowy

Wyznaczenie placu budowy i uzbrojenie to wstępne czynności, po których następuje najczęściej rozłożenie prefabrykowanych płyt drogowych jednokierunkowych lub dwukierunkowych w zależności od umiejscowienia już istniejących dróg dojazdowych. Płyty drogowe przejmują obciążenia pojazdów, ciężkich maszyn, ale pozwalają też na organizację parkingów, składów na materiały budowlane, doraźnych wzmocnień terenu. Na niektórych budowach podejmuje się decyzje o rozdzieleniu ruchu pojazdów i ruchu pieszego dla zwiększenia bezpieczeństwa. Jeden kierunek poruszania się pojazdów bez zawracania zmniejsza wyraźnie ryzyko kolizji.

Co trzeba uwzględnić przed podjęciem decyzji o tworzeniu drogi tymczasowej?

Jeden z podstawowych punktów do rozpatrzenia to obciążenia, jakie przyjmą na siebie płyty prefabrykowane wykonane z drewna, aluminium, tworzyw sztucznych, czy bardziej zaawansowanych kompozytów o zwiększonej odporności. Inaczej zabezpiecza się grunt podmokły, a inaczej piaszczysty, chociaż niektóre płyty zapewniają sporą uniwersalność. Z reguły lżejsze kompozyty spełniają normy dla każdego rodzaju gruntu, więc inwestorowi odpada chociaż jeden problem. Budowa drogi tymczasowej zakłada zatem uzyskanie równości i odpowiedniej twardości. Większość wypożyczalni udostępnia płyty drogowe o możliwościach szybkiego wypychania zabrudzeń, w tym błota i wody opadowej, co ogranicza problemy organizacyjne. Nie można zapomnieć o precyzyjnym oświetleniu drogi tymczasowej i postawieniu wejść, bram, zaplanowaniu łuków.

Prawidłowe kierowanie ruchem na budowie

Całym ruchem na placu budowy, także po tymczasowych drogach zarządza wyznaczony, odpowiednio przeszkolony pracownik. Najwięcej problemów sprawia uzyskanie właściwej drożności, a jednocześnie zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami osobowymi i ciężkimi maszynami. Przy zabezpieczeniu gruntu uwzględnia się sąsiedztwo wykopów, rusztowań, innych konstrukcji tymczasowych. Wszystkie place budowy zabezpiecza się przed osobami postronnymi. Kierownik budowy dba o właściwe oznaczenie, wyraźnie widoczne na tablicy przed wejściem na teren realizacji robót.

Kontrola i szybka wymiana, dzięki prefabrykowanym elementom

Płyty drogowe wymagają kontroli i ewentualnej wymiany w przypadku pęknięcia. Wypożyczalnie z prefabrykowanymi panelami to zatem najlepsze rozwiązanie, często odbijające się na tańszym montażu i demontażu po skończeniu inwestycji. Zabezpieczenie gruntu to też w dużym stopniu wartość społeczna. Sprawnie zorganizowana budowa nie wpływa negatywnie na życie sąsiadów, a ciągi komunikacyjne nie utrudniają w żadnym stopniu wyjazdu, czy dojazdu.

Zobacz także