Jakie konsekwencje może mieć niewystawienie faktury w terminie?

wrz15,2021

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany dokumentować wszystkie transakcje finansowe, albo za pomocą paragonu, albo faktury. Jeżeli chodzi o drugie rozwiązanie, zazwyczaj ma miejsce podczas współpracy między dwoma podmiotami gospodarczymi. Czym może grozić wystawienie faktury po ustalonym w przepisach terminie?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wystawić dowód sprzedaży po wykonaniu usługi lub sprzedaży towaru

Faktury mają moc na gruncie prawa podatkowego. Można wystawiać je w formie papierowej lub elektronicznej. Automatyczny system fakturowania, z którego korzysta coraz więcej przedsiębiorców cieszy się bardzo dużą popularnością, jest sporym ułatwieniem.

Przedsiębiorcy zwykle nie mają żadnych problemów z wystawianiem faktur, ponieważ są to mało skomplikowane czynności, wymagające jedynie poprawnego wypełnienia danych. Czynność zajmuje kilka minut, a przedsiębiorca może rozliczyć się dzięki temu legalnie z usługobiorcą. Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy dopełniają tego obowiązku i wystawiają faktury po terminie.

Termin wystawienia faktury

Obie strony transakcji tracą, jeżeli przedsiębiorca nie dopełnia obowiązku związanego z terminowym wystawianiem faktur. Duże straty pojawią się szczególnie w przypadku współpracy dwóch przedsiębiorców. Jeden potrzebuje faktury, aby wrzucić ją w koszty w celu obniżenia podatku, drugi natomiast chce otrzymać zapłatę w jak najkrótszym czasie, ale bez dokumentu sprzedaży, nie ma podstaw do upominania się o należne pieniądze.

Ustawa o podatku od towarów i usług określa, że fakturę za usługę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym usługa została wykonana.

Konsekwencje wystawiania faktur po terminie

Firmy księgowe z Warszawy, Poznania oraz wielu innych polskich miast, bardzo często otrzymują pytania od klientów, co się stanie, jeżeli wystawią fakturę po ustawowo określonym terminie. Konsekwencje są stosunkowo niewielkie, ponieważ faktura wystawiona po terminie ma taką samą moc jak ta, która została wystawiona na czas.

Najważniejsze jest, aby przedsiębiorca wykazał w prowadzonych rozliczeniach, że wystawił fakturę, należy się z niej rozliczyć, czyli odprowadzić stosowny podatek dochodowy lub VAT. Jeżeli chodzi o nabywcę, ma on możliwość rozliczenia faktury w miesiącu, w którym ją otrzymał lub w następującym po nim.

Oczywiście firmy księgowe uczulają klientów, że istnieje ustawa, która mówi o możliwości nałożenia grzywny przez Urząd Skarbowy za nieterminowe wystawianie faktur przez przedsiębiorców. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy fiskus wykryje, że przedsiębiorca za swojej usługi nie wystawia dokumentów sprzedaży, robi to w sposób wadliwy lub nie chce okazać, że taki dokument został utworzony. W takiej sytuacji na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara grzywny do 180 stawek dziennych.

Jeżeli chcesz uniknąć problemów, wystawiaj faktury na czas lub zleć tę czynność pracownikom biura rachunkowego. Firma księgowa dopilnuje, aby Twoja działalność była prowadzona zgodnie z prawem.

Zobacz także