Kategorie obuwia roboczego – jaki produkt wybrać, uwzględniając właściwości ochronne?

maj17,2023

Buty robocze to produkty charakteryzujące się ogromnym zróżnicowaniem. W zależności od zagrożeń, przed którymi mają chronić pracowników, można je podzielić na trzy zasadnicze kategorie – obuwie bezpieczne, obuwie ochronne i obuwie zawodowe. Jaką ochronę zapewniają poszczególne modele?

Obuwie bezpieczne (S – ang. safety) – normy i klasyfikacja wg właściwości ochronnych

 To buty robocze wykazujące właściwości ochronne, włącznie z ochroną palców stopy, spełniające wymagania określone normami: PN-EN ISO 20345 i PN-EN ISO 20345:2012. Obuwie bezpieczne można dodatkowo podzielić na dodatkowe kategorie.

1. Buty robocze SB. Spełniają podstawowe właściwości ochronne, czyli:

 • są wyposażone w podnosek, który wytrzymuje uderzenia z energią do 200 J,
 • ich wierzch jest wykonany z dwoiny skórzanej lub innego materiału, którego wytrzymałość spełnia wymagane normą minimum,
 • wysokość wierzchu odpowiada normie.

2. Buty robocze S1. Oprócz podstawowych właściwości ochronnych (SB):

 • wykazują właściwości antyelektrostatyczne,
 • absorbują energię w części piętowej,
 • mają zamkniętą część piętową,
 • są wyposażone w podeszwę antypoślizgową.

3. Buty robocze S2. Oprócz właściwości ochronnych charakterystycznych dla obuwia roboczego S1 są wyposażone w wodoodporny wierzch, który nie przepuszcza wody przez co najmniej godzinę.

4. Buty robocze S3. Odznaczają się cechami ochronnymi obuwia roboczego S2, a dodatkowo są wyposażone w:

 • podpodeszwę lub wkładkę odporną na przebicie,
 • urzeźbioną podeszwę.

5. Buty robocze S4. Wykazują właściwości ochronne charakterystyczne dla obuwia roboczego S1, a dodatkowo są wyposażone w antypoślizgową podeszwę.

6. Buty robocze S5. Mają cechy obuwia roboczego S4, a dodatkowo są wyposażone w podpodeszwę lub wkładkę odporną na przebicie, a także urzeźbioną podeszwę.

Obuwie ochronne (P – ang. protective) – normy i rodzaje

 To buty robocze, które wykazują właściwości ochronne, włącznie z ochroną palców stopy, i spełniają wymagania określone w normach PN-EN ISO 20346 oraz PN-EN ISO 20346:2014-08. Można je podzielić na dodatkowe kategorie.

1. Buty robocze PB. Spełniają podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 20346 – mają podnosek wytrzymujący uderzenia z energią do 100 J oraz są odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne.

2. Buty robocze P1. Oprócz podstawowych właściwości ochronnych (PB):

 • są wyposażone w zabudowaną piętę,
 • wykazują właściwości antyelektrostatyczne,
 • cechują się absorpcją energii w części piętowej.

3. Buty robocze P2. Wykazują właściwości ochronne obuwia roboczego P1, a dodatkowo nie przepuszczają wody.

4. Buty robocze P3. Oprócz właściwości ochronnych obuwia roboczego P2:

 • są wyposażone w podeszwę odporną na przebicie,
 • mają urzeźbioną podeszwę.

Obuwie zawodowe (O – ang. occupational) – normy i cechy ochronne

 Wykazuje ograniczone cechy ochronne. Jest przeznaczone do użytkowania w tych miejscach pracy, gdzie nie ma konieczności ochrony palców stóp za pomocą podnosków. Dzieli się je na kilka kategorii.

1. Buty robocze OB. Wykazują podstawowe cechy ochronne, zgodne z normą EN ISO 20347.

2. Buty robocze O1. Oprócz podstawowych cech ochronnych:

mają zabudowaną piętę,

 • są odporne na węglowodory i olej napędowy,
 • ich podeszwa wykazuje właściwości antyelektrostatyczne,
 • absorbują energię w części piętowej.

3. Buty robocze O2. Wykazują cechy ochronne obuwia roboczego O1, a dodatkowo nie przepuszczają wody.

4. Buty robocze O3. Mają cechy ochronne obuwia roboczego 02, a na dodatek są wyposażone w urzeźbioną i odporną na przebicie podeszwę.

5. Buty robocze O4. Wykazują podstawowe cechy ochronne (OB) i dodatkowo:

 • absorbują energię w części piętowej,
 • wykazują właściwości antyelektrostatyczne.

6. Buty robocze O5. Odznaczają się cechami obuwia roboczego O4, a na dodatek są wyposażone w urzeźbioną i odporną na przebicie podeszwę.

Obuwie robocze można podzielić na różne kategorie. To, na jakie modele się zdecydujesz, zależy od specyfiki miejsca pracy i stopnia ochrony, jakiej potrzebujesz. Im bardziej wymagające środowisko, tym większe właściwości ochronne powinny wykazywać buty. W przeciwnym razie nie będą zapewniać stopom odpowiedniego bezpieczeństwa.

źródło: GLOVEX sklep BHP

Zobacz także