Kredyt z oprocentowaniem stałym czy zmiennym? Co wybrać?

mar24,2021

Zaciągnięcie kredytu wiąże się z koniecznością zwrócenia pożyczonego kapitału wraz z naliczonymi odsetkami. Klient może zdecydować się na oprocentowanie stałe bądź zmienne – wybór uzależnione jest jednak od oferty konkretnego banku. Który rodzaj oprocentowania jest dla klienta korzystniejszy co lepiej wybrać: kredyt z oprocentowaniem stałym czy zmiennym?

Oprocentowanie stałe a zmienne

Oprocentowanie kredytu zależy od stopy procentowej oraz marży, jaką pobiera bank. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym wysokość stopy procentowej zależy od tej, która zostanie ustalona odgórnie przez Radę Polityki Pieniężnej. W praktyce oznacza to, że wysokość raty kredytu może się zmieniać w zależności od tego, czy stopy procentowe rosną, czy spadają. Tymczasem przy oprocentowaniu stałym nie zachodzi tego typu relacja – kredytobiorca podpisując umowę kredytu zgadza się na pewną stałą, niezależną od obowiązujących na rynku stóp, stopę procentową. O ile jednak oprocentowanie zmienne oferuje większość banków, o tyle oprocentowanie stałe możemy znaleźć w ofercie jedynie kilku kredytodawców. Co więcej, stałość oprocentowania gwarantowana jest jedynie na okres 5 lat – po tym czasie automatycznie rozpoczyna się naliczanie odsetek za pomocą oprocentowania zmiennego.

Co się bardziej opłaca?

Na początku warto uświadomić sobie, że z oprocentowania stałego może tak naprawdę skorzystać niewielu klientów. Wszystko dlatego, że bank, który proponuje oprocentowanie stałe, musi jeszcze pozytywnie ocenić naszą zdolność kredytową. Chcąc zaciągnąć kredyt z oprocentowaniem stałym musimy więc spełniać wymogi konkretnego banku dotyczące potencjalnych kredytobiorców. Pozostaje pytanie, czy kredyt ze stałym oprocentowaniem może się nam opłacać szczególnie w obecnych czasach, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe, przez co raty kredytu maleją? Takie rozwiązanie jest opłacalne jedynie w sytuacji, gdy spodziewamy się podniesienia stóp procentowych w ciągu najbliższych kilku lat. Jeżeli stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie bądź spadają, bardziej opłaca się wziąć kredyt z oprocentowaniem zmiennym.

Symulacja kosztów

W praktyce każdy przypadek jest nieco inny, dlatego warto udać się po poradę odnośnie rodzaju sugerowanego nam oprocentowania do doradcy kredytowego. Przeprowadzi on symulację kosztów, na podstawie której będzie możliwe podjęcie decyzji odnośnie konkretnej oferty kredytowej. Co więcej, doradca sprawdzi, czy spełniamy wymagania banku, w którym chcielibyśmy zaciągnąć kredyt. Pamiętajmy, że na ostateczną decyzję ma wpływ nie tylko nasza sytuacja finansowa, ale sytuacja, jaka obecnie panuje na rynku kredytowym i finansowym.

Zobacz także