Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – założenia

sty23,2019

Weronika Sherborne była angielską fizjoterapeutką, która opracowała powszechną metodę terapeutyczną o nazwie Metoda Ruchu Rozwijającego. Wykorzystuje ona język ciała, który umożliwia porozumiewanie się bez względu na język mówiony. Sama Sherborne określała Ruch Rozwijający jako narzędzie, które wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka i terapię wszelkich zaburzeń z nim związanych. Dzięki swojej naturalności i prostocie jest to genialna i bardzo szanowana metoda. W Polsce metoda Weroniki Sherborne jest znana i stosowana od końca lat 70. Wykorzystuje się ją w różnych placówkach oświatowych i medycznych, specjalizujących się w pracy z dziećmi borykającymi się z zaburzeniami rozwoju i innymi problemami edukacyjnymi m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, wczesnym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, głuchotą i niedowidzeniem.

Założenia i cele Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Przede wszystkim Metoda Ruchu Rozwijającego zakłada rozwijanie się przez ruch. Dzięki niej człowiek zyskuje świadomość własnego ciała oraz świadomość przestrzeni i funkcjonowania w niej. Ponadto metoda ta poprawia sprawność ruchową i pomaga w nabywaniu umiejętności nawiązywania bliższego kontaktu z ludźmi i dzielenia z nimi przestrzeni.

Już malutkie dzieci, które biorą udział w zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne mają niepowtarzalną okazję do poznania swojego ciała. Ćwiczenie wpływają także niezwykle pozytywnie na motorykę małą i dużą. Dzięki uświadamia sobie również, jakie siły w nim drzemią, a co za tym idzie – zaczyna mieć do siebie zaufanie i zyskuje większe poczucie bezpieczeństwa.

Najważniejsze zasady

Osoba przygotowująca i prowadząca zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne powinna pamiętać o kilku ważnych zasadach, których koniecznie trzeba przestrzegać, aby osiągnąć zamierzony efekt:

 • nie można zmuszać dziecka do udziału w zajęciach, jego udział musi być całkowicie dobrowolny,
 • należy nawiązać kontakt z każdym dzieckiem,
 • należy tak przeprowadzić zajęcia, żeby były miłym i radosnym przeżyciem dla każdego dziecka,
 • prowadzący powinien brać udział we wszystkich ćwiczeniach,
 • koniecznie trzeba przestrzegać prawa dziecka do swobodnej decyzji, tak żeby miało poczucie, że kontroluje sytuację,
 • należy dać dziecku możliwość do twórczego działania,
 • zajęcia powinno się prowadzić z dozą humoru,
 • nie należy krytykować dziecka,
 • koniecznie trzeba chwalić dziecko, doceniać każdy wysiłek i staranie, a nie tylko osiągnięcia,
 • koniecznie trzeba unikać sytuacji, które mogą charakteryzować się rywalizacją,
 • ważne jest stopniowe rozszerzanie kręgu w jakim pracuje dziecko, najpierw dobre są ćwiczenia w parach, następnie w trójkach, a z biegiem czasu w całej grupie,
 • zaczynając zajęcia, należy wybrać proste ćwiczenia, a później stopniowo je utrudniać i rozszerzać,
 • program zajęć powinien być w większej mierze kształtowany poprzez aktywność dzieci, a nie tylko działanie prowadzącego,
 • powinno się stosować na przemian ćwiczenia dynamiczne i relaksacyjne (zajęcia powinno się kończyć ćwiczeniami wyciszającymi).

Zalety metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Stosowanie metody W. Sherborne ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala dziecku na pozytywne odczucia związane z kontaktami między ludzkimi. Inną korzyścią jest wyzwolenie swobody oraz okazja do rozładowania nadmiaru energii. Metoda Ruchu Rozwijającego zaspokaja również własne potrzeby, dodaje pewności siebie, pozwala na poczucie harmonii z innymi, poczucie bezpieczeństwa i wiele innych.

Prowadzenie ćwiczeń metodą W. Sherborne bardzo dobrze wpływa na rozwój najmłodszych dzieci, dlatego z powodzeniem można ją stosować praktycznie od najwcześniejszych miesięcy. Podobnie jak w przypadku metod integracji sensorycznej, stosowanie zasad metody Weroniki Sherborne i aktywizacja dzieci od najmłodszych lat pozytywnie wpływa na ich rozwój, co znajdzie swoje odzwierciedlenie na późniejszym etapie ich życia.

Inspirowane: Sensoludki.pl – żłobki Bemowo

Zobacz także