Na czym polega zabieg wstecznego uzupełnienia kanałów?

lip23,2018

Odsetek leczenia kanałowego ze skutecznym efektem jest bardzo wysoki z uwagi na intensywny rozwój endodoncji, jednak wciąż niektóre przypadki wymagają przeprowadzenia resekcji wierzchołka korzenia. Istotne jest szczelne wsteczne uzupełnienie kanałów. Na czym polega zabieg wstecznego uzupełnienia kanałów?

Resekcja wierzchołka korzenia zębowego

Zabieg resekcji wierzchołka jest chirurgicznym sposobem leczenia schorzeń tkanek okołowierzchołkowych. Apektomia, bo tak również nazywany jest ten zabieg, polega na całkowitym usunięciu ziarninowej tkanki, odcięciu części wierzchołkowej korzenia, opracowaniu, a w następnej kolejności wstecznym wypełnieniu kanału korzeniowego. Resekcja prowadzi do usunięcia części wierzchołkowej korzenia z tkanką zmienioną chorobowo. W wyniku zabiegu pozostaje reszta szczelnie wypełnionego korzenia z akceptowalną funkcjonalnie lub nadającą się do odbudowy koroną zęba.

Kąt resekcji a głębokość wstecznego opracowania kanału

Przy zabiegu wstecznego wypełniania kanału korzeniowego istotna jest odpowiednia głębokość, na jaką należy opracować wstecznie kanał po odcięciu wierzchołka korzenia. Zależy ona od wielu czynników, zwłaszcza od kąta, pod jakim ścięto wierzchołek. W przypadku, gdy powierzchnia zresekowana w stosunku do osi długiej kanału jest prostopadła, wystarczające jest wypreparowanie ubytku na głębokość 1 mm. W sytuacji, kiedy wierzchołek jest ścięty pod kątem 60 lub 45 stopni głębokość opracowanie wstecznego kanału powinno wynosić odpowiednio 2,1 mm i 2,5 mm głębokości.

Współczesne zalecenia, w odróżnieniu od preferowanych do niedawna ukośnych metod, skupiają się na resekcji wierzchołka prostopadle do długiej osi zęba. Taki kąt gwarantuje równą resekcję po stronie językowej, jak i policzkowej. Dodatkowo ekspozycja kanalików zębinowych jest znacząco zredukowana, w efekcie czego przeciek wierzchołkowy jest zredukowany.

Na czym polega opracowanie i wypełnienie wsteczne kanału?

Opracowanie wsteczne kanału korzeniowego polega na odpowiednim oczyszczeniu, a także ukształtowaniu wierzchołka, co zagwarantuje przy tym retencję dla materiału wypełniającego końcowy odcinek kanału. Zabieg ten wykorzystuje końcówki ultradźwiękowe, które powinny być skierowane prostopadle do zresekowanej powierzchni korzenia i w równoległy sposób do jego długiej osi. Wewnątrz kanału należy aktywować końcówkę. Przed wyjęciem zaś wyłączyć. Pozwoli to na uniknięcie uszkodzeń oraz rys na powierzchni korzenia, który jest odsłonięty. Po skończeniu prowadzonej preparacji, przepłukaniu solą fizjologiczną ubytku, należy dokonać oceny dokładności działań mikroskopem zabiegowym oraz mikrolusterkami. Przed etapem wypełnienia wstecznego krypta kostna powinna być sucha. Wsteczne wypełnienie uprzednio opracowanego kanału ultradźwiękami usprawniają podajniki oraz upychacze kanałowe.

Wsteczne wypełnienie – materiały

Obecnie do wstecznego wypełnienia należy stosować nowoczesne materiały, gwarantujące dobrą szczelność oraz eliminujące możliwość przecieku okołowierzchołkowego. Materiały powinny spełniać następujące kryteria:

  • biozgodności,
  • przylegania,
  • maksymalnej szczelności,
  • dające kontrast w RTG,
  • nietoksyczności,
  • niekurczliwości,
  • antykorozyjności,
  • nieprzebarwiania zębów.

Najbardziej popularny materiał do wypełniania wstecznego kanałów to MTA (Mineral Trioxide Aggregate) będący biokompatybilnym środkiem o dobrych właściwościach uszczelniających, bez wpływu zanieczyszczenia krwią. Co prawda MTA spełnia najwięcej z przedstawionych wymaganych kryteriów, aczkolwiek nadal nie jest to idealny materiał.

Poprzednio do wstecznego wypełniania kanałów korzeniowych stosowano różne środki, których właściwości nie były odpowiednie dla skuteczności zabiegu: amalgamat srebra, gutaperka, tlenek cynku z eugenolem, wodorotlenek wapnia, cementy, szkło‑jonomerowe, cementy kostne Intermediate Restorative Material (IRM), Super Ethoxybezoic Acid.

Prawidłowo wykonane wypełnienie z użyciem materiału dającego gwarancję szczelności zapewnia sukces w zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zębowego.

Inspirowane: Triodent.com.pl – zabiegi chirurgii stomatologicznej Warszawa

Zobacz także