Ocieplasz dom? Zobacz co powinieneś wiedzieć!

kwi3,2018

Pogoda

Żyjemy w klimacie umiarkowanym i wiadome jest, że pogoda potrafi dać się we znaki. Jednym z jej negatywnych czynników są niskie temperatury. Jak się przed nimi ustrzec mieszkając we własnym domku? Jak ocieplić budynek? Co wziąć pod uwagę przy takich projektach?  Pierwszy i najważniejszy warunek to ustalenie współczynnika przenikania ciepła przez ściany.

Wartość ta im niższa tym skuteczniejsza, ale pod uwagę przy wyborze materiału izolacyjnego bierzemy, też pod uwagę stopień przewodzenia ciepła przez izolator. Trzeba z rozmysłem planować zakup izolacji ze względów na grubość materiałów. Badania dowodzą dobitnie, że po przekroczeniu pewnej grubości izolacja staje się zbyt drogą w użytkowaniu. Nie narażajmy się na niepotrzebne koszty.

Wilgotność

Jeśli ściany budynku są oczyszczone możemy sprawdzać wilgotność budynku. Jeśli czynnik się pojawia wzywamy specjalistę, który usunie przyczynę i osuszy ściany. Usuwamy ponad to wszelkiego rodzaju instalacje i układy rynnowe.  Pamiętajmy, że prace wykonuje się na odpowiednich dobrze zamocowanych rusztowaniach. Ważnym elementem jest gruntowanie podłoża czyli ścian.

Mocowanie

Mocujemy tylko płyty nie będące płytami z uszkodzeniami. Dbamy o całkowite rozprowadzenie kleju po płycie i powierzchni ściany. Płyty winny stykać się niemalże idealnie do siebie bokami. Szczeliny wypełnimy klinami spoiwa. Staranne ułożenie płyt jest decydujące w estetyce ocieplenia. Ich powierzchnie po ułożeniu powinny stanowić równą powierzchnię. Wszelkie nierówności trzeba oszlifować. Kotwienie do ściany przeprowadzamy dopiero minimum 24 godziny po wyschnięciu spoiwa. Następnie odbywa się spojenie siatkami ochronnymi. Wklejona siatka także musi tworzyć równą i płaska powierzchnię.

Tynki cienkowarstwowe i malowanie

Warstwą wykończeniową jest tynk cienkowarstwowy. Nakłada się go dopiero po 48 godzinach po wyschnięciu wklejonej siatki. Po całkowitym wyschnięciu ocieplenia możemy malować wyizolowaną ścianę. Tak przebiega proces ocieplania budynku.

Zobacz także