Pogrzeb katolicki – etapy organizacji ceremonii

lip16,2019

W przypadku katolickiego pogrzebu ceremonia pogrzebowa odbywa się zazwyczaj w kościele parafialnym. W jej skład wchodzi szereg czynności oraz modlitw liturgicznych, jakie obowiązują w trakcie pogrzebu. Wszelkie zasady, które dotyczą organizacji oraz wyglądu takiego pogrzebu, są regulowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Wymaganym dokumentem do zorganizowania pochówku jest karta zgonu oraz akt zgonu, ponadto należy przedłożyć zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku. Trzeba także opłacić miejsce na cmentarzu oraz ustalić datę i godzinę pogrzebu. W tych wszystkich czynnościach skorzystać można również z pomocy zakładu pogrzebowego, który wyręczy rodzinę zmarłego w załatwianiu wszelkich formalności, jeśli uzyska pisemne upoważnienie do działania w jej imieniu oraz otrzyma od rodziny niezbędne dokumenty.

Etapy pogrzebu katolickiego

Pogrzeb katolicki to uroczysta kościelna ceremonia składająca się z trzech etapów, a mianowicie z wystawienia ciała, co może mieć miejsce w kaplicy albo w domu zmarłego, mszy świętej oraz pochówku na cmentarzu. Jeśli natomiast ciało zmarłej osoby jest poddawane kremacji, rodzina może pożegnać się z nią przed rozpoczęciem tego procesu.

Wystawienie ciała – pożegnanie

Pierwszym etapem katolickiego pogrzebu jest wystawienie ciała zmarłej osoby, które zazwyczaj odbywa się w specjalnie do tego celu przygotowanej kaplicy, jaka znajduje się przy zakładzie pogrzebowym, zajmującym się organizacją pogrzebu. Wystawienie ciała to również chwila, w której bliscy zmarłego mogą zobaczyć go po raz ostatni i złożyć mu hołd i na ogół ma miejsce tuż przed mszą świętą.

W niektórych regionach Polski popularne jest wystawianie ciała w domu osoby zmarłej, a wówczas na zakładzie pogrzebowym spoczywa obowiązek przewiezienia przygotowanego do pochówku ciała do domu, gdzie bliscy będą gromadzić się podobnie, jak ma to miejsce w kaplicy. 

W przypadku kremacji zmarłej osoby bliscy zazwyczaj decydują się na pożegnanie z nią w tym właśnie dniu. Czasami istnieje również możliwość obserwowania procesu kremacji, czyli wprowadzania trumny z ciałem do pieca kremacyjnego, zależy to jednak od krematorium, w którym ten proces się odbywa.

Pogrzebowa msza święta

Msza święta odprawiana jest w parafii, w jakiej mieszkała zmarła osoba, jednak można odprawić ją również w innej parafii, jeśli życzy sobie tego rodzina albo, gdy takie było życzenie zmarłego. W takiej sytuacji koniecznym jest jednak uzyskanie zgody proboszcza tej parafii, a także powiadomienie proboszcza parafii, jaka jest właściwa zmarłemu ze względu na miejsce zamieszkania. Trumnę z ciałem lub urnę z prochami zakład pogrzebowy przewozi do kościoła, gdzie jest ona ustawiana na specjalnym katafalku naprzeciw ołtarza. W kościele żałobnicy składają wiązanki i wieńce, jakie po ceremonii razem z ciałem zmarłego są przewożone na cmentarz.

Msza święta pogrzebowa trwa około 40 minut, co jednak zależy głównie od odprawiającego ją księdza czy od długości kazania, jakie jest poświęcone osobie zmarłej oraz tematyce śmierci i życia wiecznego.

Po mszy pogrzebowej trumna z ciałem bądź urna z prochami są przenoszone lub transportowane na cmentarz, gdzie odbywa się pożegnanie zmarłego i złożenie ciała do grobu.

Pożegnanie zmarłego na cmentarzu

Rodzina i uczestnicy ceremonii pogrzebowej gromadzą się nad grobem, razem z księdzem odprawiają modlitwy, co poprzedza złożenie ciała do grobu. Także wówczas bliscy czy rodzina wygłosić mogą mowę pogrzebową, a następnie trumna jest składana do grobu. Podczas składania trumny bliscy często decydują się również na oprawę muzyczną, w skład której mogą wchodzić tradycyjne utwory żałobne, ale również utwory ulubione przez zmarłą osobę i stosowne do powagi chwili.

 Źródło: Usługi pogrzebowe Elizjum

 

Zobacz także