Poznaj swoje słabe strony w zakresie zdolności poznawczych

lis18,2018

Poznanie otaczającego świata – takim, jaki jest w rzeczywistości, byłoby niemożliwe bez zdolności poznawczych, np. umiejętności myślenia czy skupienia uwagi. Zaburzenia w tej kwestii prowadzą do poważnych problemów, szczególnie u dzieci w wieku szkolnym. Jest jednak sposób na poznanie słabych strony zdolności kognitywnych oraz na ich zredukowanie.

Zdolności poznawcze – dlaczego są ważne?

Zdolności poznawcze (od łacińskiego cognosco, czyli wiedzieć) to takie, które pozwalają człowiekowi poznawać otaczający go świat. Do tego celu potrzebna jest uwaga, umiejętność rozpoznawania ludzi, rzeczy, umiejętność mowy, myślenia logicznego i zdolność zapamiętywania różnych informacji. Wszystko to pozwala człowiekowi na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zewnętrznym, ponieważ to, jak postrzegamy poznany świat, decyduje o naszym zachowaniu.

Poszczególne funkcje poznawcze mają niebagatelne znaczenie dla rozwijającego się dziecka, szczególnie, gdy zaczyna ono swoją edukację. U dzieci w wieku szkolnym niezbędna jest bowiem zdolność skupienia uwagi, zapamiętywania materiału prezentowanego przez nauczyciela oraz umiejętność logicznego myślenia. Zaburzenia w zakresie wymienionych umiejętności poznawczych, koniecznych do poprawnego przetwarzania świeżo zdobytych informacji, są źródłem problemów w nauce. Dobrą wiadomością jest jednak fakt, że odpowiednie ćwiczenia mogą usprawnić zdolności poznawcze u dziecka.

Kiedy zdolności poznawcze są osłabione?

Podstawowym czynnikiem, który zaburza działanie zdolności poznawczych jest wiek, wraz z którym funkcje kognitywne ulegają osłabieniu. Jest to całkowicie naturalny proces, który jest konsekwencją zmian degeneracyjnych mózgu, czyli jego starzenia się. Potwierdzają to przeprowadzone do tej pory badania naukowe, których wyniki pokazują, że funkcje poznawcze słabną już po 45 roku życia. Wykazano, że pomiędzy 45 a 49 rokiem zarówno mężczyźni, jak i kobiety tracą zdolność do zapamiętywania aż ok. 3,6 proc.

Źródłem zaburzeń w zakresie funkcji poznawczych mogą być również różne procesy chorobowe, np. udar mózgu. Nieprawidłowości w kwestii zdolności kognitywnych to też jeden z objawów zespołu zaburzeń. Z nieprawidłowościami w sferze poznawczej zmagają się uczniowie i studenci, u których zdiagnozowano zespół nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwości i impulsywności (ADHD) i zaburzenia uwagi (ADD). Funkcje poznawcze nie działają tak, jak powinny również u dzieci, w przypadku których stwierdzono dysleksję lub autyzm.

Test Gibsona – sposób na trafną ocenę zdolności poznawczych

Niezastąpionym narzędziem w poznaniu słabych stron zdolności poznawczych jest test Gibsona, który stosowany jest zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Stworzony został przez amerykańskiego naukowca, absolwenta medycyny dr Kena Gibsona. Jego zainteresowanie kwestią funkcji kognitywnych wynikało z tego, że sam przez lata borykał się z problemami, które w znaczący sposób utrudniały mu naukę.

Stworzony przez dr Gibsona test szybko ujawnia problemy, które są źródłem trudności w nauce. Jego zadaniem, poza zdiagnozowaniem słabych stron zdolności poznawczych, jest umożliwienie wyboru odpowiedniego treningu, dostosowanego do konkretnej osoby. Trwa on krótko, a o jego skuteczności świadczą pozytywne opinie wydane przez specjalistów z zakresu nauczania i funkcji poznawczych.

BrainRx – program na wzmocnienie funkcji poznawczych

BrainRx to rewolucyjny program stworzony przez dr Kena Gibsona, który obecnie stosowany jest na całym świecie. Jest on efektem wieloletniej pracy, obserwacji i badań, które pozwoliły na uzyskanie skutecznego narzędzia do poprawy funkcji poznawczych.

Podczas szkolenia w ramach programu uczestnicy są przydzieleni do konkretnego specjalisty. Dzięki tej relacji jeden-na-jeden każda sesja może być zindywidualizowana i dostosowana do konkretnych potrzeb i postępów.

Uczniowie biorący udział w programie bardzo szybko zaczynają odczuwać poprawę w kwestii przyswajania wiedzy, znika frustracja, którą zastępuje pozytywne nastawienie do nauki. Badania pokazały, że wystarczy 12 miesięcy regularnych ćwiczeń przewidzianych przez program BrainRx, aby rozwinąć zdolności poznawcze do 96 procent umiejętności przypisanych dla danego wieku.

Źródło: https://braingym.pl/

Zobacz także