Praca zdalna według nowych regulacji — co warto wiedzieć?

sie25,2022

Koronawirus i wprowadzona przez niego nagła pandemia spowodowały, że większość pracowników m.in. biur rachunkowych przez pewien okres czasu pracowała zdalnie, świadcząc pracę z własnych domów.

Spowodowały to obostrzenia dotyczące wychodzenia z domów czy mieszkań tylko i wyłącznie w pilnych sprawach, a także zaleceniami o pozostaniu w domach.

Praca zdalna usprawniona w okresie pandemii zyskuje na popularności, dlatego warto poznać kilka związanych z nią istotnych informacji jak przykładowo prognozy na przyszłość czy regulacje prawne dotyczące kadr i płac.

Podstawy prawne dotyczące pracy zdalnej

W kodeksie pracy nie znajduje się definicja pracy zdalnej ani nawet żadne regulacje z nią związane. Obecnie istnieje dopiero projekt w tym zakresie.

Zgodnie ze wspomnianym projektem dokładne uregulowanie pracy zdalnej ma nastąpić w sierpniu tego roku, co z pewnością wpłynie na pracowników, a także wymusi pewne zmiany w działalności biur rachunkowych.

Istnieje jednak kilka zasad obowiązujących w pracy zdalnej, których wprowadzenie wymusiło nagłe wprowadzenie pandemii.

Zasady obowiązujące podczas pracy zdalnej

Mimo iż nie istnieją dokładne i sprecyzowane podstawy prawne dotyczące płac i kadr to istnieją pewne zasady regulujące ten typ zatrudnienia.

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła jakiekolwiek regulacje opisujące pracę zdalną. Zostały one zawarte w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W świetle prawa praca zdalna jest pracą wykonywaną na zlecenie pracodawcy i powinna być jasno określona w umowie o pracę. Równie ważną zasadą w tej kwestii jest fakt, że praca zdalna może być wykonywana tylko i wyłącznie przez czas określony poza miejscem jej stałego wykonywania.

Telepraca a praca zdalna

Istnieje sporo problemów, jakie rodzi porównanie telepracy z pracą zdalną. Prawnie te dwa rodzaje pracy bardzo się różnią z perspektywy biur rachunkowych, chociażby w zakresie obowiązków pracodawcy.

W przypadku telepracy na pracodawcę zostają nałożone liczne obowiązki w zakresie m.in. dostarczenia pracownikowi sprzętu, ponoszenia kosztów jego eksploatacji czy także BHP.

Tych obowiązków nie stosuje się w przypadku świadczenia przez pracowników pracy zdalnej.

Ponadto praca zdalna może zostać polecona pracownikowi przez pracodawcę jednostronnie, a w przypadku telepracy pracodawca ma obowiązek porozumieć się z pracownikiem.

Zgodnie z prawem telepraca może być stosowana wyłącznie w przypadku regularnego wykonywania pracy poza zakładem pracy i gdy pracodawca otrzymuje od pracownika informacje o wynikach pracy drogą elektroniczną.

Precyzyjne określenie prawnych regulacji dotyczących pracy zdalnej najbardziej wpłynie na pracę biur rachunkowych zajmujących się m.in. prowadzeniem dokumentacji płacowej i kadrowej.

Zobacz także