Systemy telmatyczne pozwalają na zwalczanie podstawowe błędów popełnianych przez kierowców.

kwi9,2018

Menedżerowie flot muszą codziennie stawiać czoła wyzwaniom, z których jednym jest zmiana zachowań kierowców użytkujących samochody służbowe. Kierowcy często nieświadomie codziennie narażają siebie i innych użytkowników drogi na niebezpieczeństwa. Najczęściej błędy popełniane przez kierowców wynikają z ich złych nawyków, ryzykownych manewrów podczas jazdy, czy nadmiernych prędkości. Kierowcy w samochodach służbowych łamiący przepisy prawa drogowego i uczestniczący w kolizjach nie tylko podnoszą koszty utrzymania floty, ale również szkodliwie wpływają na wizerunek firmy. Korzystanie z systemów telematycznych w ramach monitoringu floty, ułatwia managerom identyfikację kierowców, których styl jazdy można nazwać ryzykownym. Dzięki pozyskiwanym przez telematykę danym, mogą oni wskazać kierowcę, którego styl jazdy odznacza się niepożądanymi cechami i podjąć kroki mające na celu ich wyeliminowanie.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez kierowców korzystających z aut służbowych, jest przekraczanie limitu dozwolonej prędkości. Zbyt szybka jazda znacząco zwiększa prawdopodobieństwo kolizji drogowej oraz otrzymania mandatu karnego. Innym błędem popełnianym notorycznie przez kierowców jest agresywna jazda, pełna ostrych przyśpieszeń i hamowań. Tego typu prowadzenie pojazdu podnosi ryzyko wypadku oraz znacząco zwiększa zużycie paliwa i części samochodowych. Nagminną praktyką jest również niezapinanie pasów bezpieczeństwa przez kierowców. Używanie pasów bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko śmiertelnych lub poważnych obrażeń nawet o połowę i ogranicza obrażenia w razie zderzenia. Dzięki instalacji systemów monitoringu pojazdów zarządzający flotą mają nieograniczony dostęp do aktualnych danych na temat lokalizacji samochodów floty, co pozwala im na śledzenie ruchu każdego z aut służbowych. Dostarczane przez systemy telematyczne mogą być wykorzystane do analizy zachowań kierowców. Wykrywając słabe strony wybranych kierowców, które nie mieszczą się w polityce firmy, łatwo je zidentyfikować i podjąć kroki konieczne do ich wyeliminowania. Systemy monitoringu pojazdów są też przydatnym narzędziem do zarządzania czasem pracy kierowców zawodowych. Dzięki dostarczanym na bieżąco danym na temat lokalizacji samochodu oraz czasu spędzonego za kierownicą, kierowcy będą mogli z łatwością zaplanować swoją pracę, wyznaczając przerwy na odpoczynek.

Monitoring floty nie tylko podnosi bezpieczeństwo kierowców, ale również ogranicza niepotrzebne wydatki ponoszone przez firmę w wyniku złego użytkowania aut służbowych, przez jej pracowników. Wymiernymi korzyściami płynącymi z instalacji systemów telematycznych w samochodach służbowych jest redukcja wydatków na paliwo oraz części samochodowe, niższe składki ubezpieczeniowe za bezkolizyjną jazdę.

Źródło: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/

 

Zobacz także