Transport multimodalny na trasie Polska-Chiny i Chiny-Polska

gru20,2019

Chiny są jednym z największych partnerów handlowych Unii Europejskiej – wartość obrotu handlowego między tymi dwoma regionami systematycznie wzrasta. Każdego dnia z wykorzystaniem różnorodnych gałęzi transportu przewożone są w obie strony towary o wartości miliardów euro. Także wartość obrotu handlowego między Polską a Chinami sukcesywnie rośnie, a proporcjonalnie do tego wzrostu na znaczeniu zyskują rozwiązania transportowe, które pozwalają przemieszczać nabywane albo sprzedawane asortymenty.

Do niedawna najważniejszą gałęzią transportu, jaka była w Polsce wykorzystywana przy wymianie gospodarczej z Chinami, był transport morski. To rozwiązanie jednak powodowało liczne utrudnienia, z jakich największym był długi czas przewozu. Z tego zatem powodu od kilku lat  zwiększa się liczba ładunków, jakie są przewożone pomiędzy tymi dwoma krajami za sprawą transportu kolejowego, a ostatnio również transportu multimodalnego.

Cechy transportu multimodalnego

Mianem transportu multimodalnego określa się przewóz ładunków z wykorzystaniem dwóch lub więcej różnych środków transportu. W ramach takiego transportu realizowane są więc przewozy samochodowo-kolejowe czy samochodowo-kolejowo-morskie. Przewóz towarów za pomocą różnych środków transportu zazwyczaj realizowane jest z wykorzystaniem kontenerów.

Transport multimodalny niesie za sobą szereg wymiernych korzyści, do których zalicza się:

  • zmniejszenie jednostkowego oraz globalnego kosztu procesu transportowego,
  • zwiększenie liczby możliwych do zastosowania wariantów przewozowych,
  • szybsze i terminowe dostawy,
  • możliwość jednoczesnego przewiezienia większych partii towaru.

Obecnie transport multimodalny stanowi najbardziej korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą szybko i sprawnie, ale również taniej i bezpieczniej przewieźć na duże odległości rozmaite rodzaje ładunków. Nic więc dziwnego, iż firmy, które eksportują czy importują towary z Chin, również wybierają transport multimodalny jako najbardziej efektywne rozwiązanie.

Co wpłynęło na rozwój transportu multimodalnego na trasie Chiny-Polska oraz Polska-Chiny?

Na wzrost wykorzystania transportu multimodalnego, w którym kluczową rolę odgrywa kolej, wpłynął przede wszystkim rozwój i modernizacja infrastruktury kolejowej między Polską i Chinami. Stale rośnie również liczba chińskich przedsiębiorstw, zaopatrujących państwa Unii Europejskiej za pośrednictwem Polski, stała się ona nie tylko ważnym partnerem handlowym Chin, ale również portem przeładunkowym w wymianie handlowej, jaką prowadzą one z innymi państwami Unii.

Dzięki modernizacji tak zwanego Jedwabnego Szlaku, zwanego obecnie Nowym Jedwabnym Szlakiem transport towarów nawet w najodleglejsze rejony Chin przebiega szybko i sprawnie. W transporcie kolejowym wykorzystywane są ekspresowe pociągi, co sprawia, iż przesyłki są dostarczane do Chin w ciągu dwóch tygodni. Natomiast tam, gdzie nie dociera kolej, przesyłki zostaną dowiezione z wykorzystaniem samochodów ciężarowych.

Obecnie większość pociągów z Chin do Europy przejeżdża przez Polskę, a wykorzystanie kontenerów jako jednostki transportowej dodatkowo wpływa na redukcję kosztów transportu.

Spedycja multimodalna

Nie można zapominać, iż transport kolejowy nie funkcjonuje samodzielnie, zaś przewozy ładunków z oraz do Chin to również transport drogowy, ponieważ towar musi zostać dostarczony samochodem z albo do terminala kolejowego, a potem do odbiorcy końcowego. Firmy spedycyjne, oferujące kompleksową organizację całego procesu transportowego, począwszy od punktu załadunku do miejsca rozładunku, wypracowały sprawdzone rozwiązania, pozwalające na utrzymanie efektywności całego procesu przewozowego.

Niewłaściwa organizacja dostaw, z wykorzystaniem nieracjonalnie dopasowanej gałęzi transportu to ryzyko opóźnień, wzrostu kosztów oraz utraty wiarygodności w oczach partnerów handlowych. Dzięki skorzystaniu z pomocy doświadczonego operatora transportu multimodalnego, który bierze na siebie odpowiedzialność za cały proces przewozu oraz zajmuje się wszelkimi formalnościami, jak opłaty celne, świadectwa pochodzenia towaru czy podatki, przedsiębiorcy mogą znacznie przyspieszyć dostawy, a tym samym zwiększyć swoje zyski.

Źródło: Symlog Warszawa – spedycja międzynarodowa

Zobacz także