W jakich sytuacjach zawodowych sprawdza się sprzęt asekuracyjny i jakie są jego rodzaje?

lut20,2020

Wykorzystanie sprzętu asekuracyjnego jest niezbędne w przypadku prac na wysokościach. To najskuteczniejsza metoda ochrony pracowników przed niekontrolowanym upadkiem grożącym poważnymi powikłaniami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Gdzie wykorzystuje się sprzęt asekuracyjny?

Odpowiednie zestawy asekuracyjne do pracy na wysokościach gwarantują bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych w każdej branży, w której może wystąpić ryzyko upadku. Sprzęt asekuracyjny może być wykorzystany do prac wysokościowych, ratowniczych, a także głębokościowych. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego wyposażenia gwarantującego 100% bezpieczeństwo w czasie wykonywania powierzonych prac. Należy zaopatrzyć się w odpowiednie amortyzatory, szelki bezpieczeństwa, linki, zatrzaśniki czy zestawy asekuracyjne. Wybór odpowiednich akcesoriów powinien być dopasowany do konkretnej branży. Wszystkie zestawy chroniące przed upadkiem z dużej wysokości powinny posiadać certyfikaty oraz atesty jakości. Każdy pracodawca, którego firma prowadzi działania na dużych wysokościach, ma obowiązek zastosowania odpowiednich zabezpieczeń dla swoich pracowników.

W jaki sposób należy dbać o posiadany sprzęt asekuracyjny?

Sprzęt asekuracyjny jest przeznaczony zarówno dla ochrony zbiorowej, jak i do zabezpieczenia indywidualnego pracownika. Polskie i europejskie prawo z zakresu BHP nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia najlepszych środków chroniących przed upadkiem w trakcie wykonywania prac na wysokościach. Ponadto każdorazowo przed użyciem sprzętu asekuracyjnego każda osoba zatrudniona ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie elementy, z których składa się zestaw, są kompletne i nie uległy żadnemu uszkodzeniu. Sprzęt asekuracyjny powinien być również regularnie serwisowany, a także poddawany cyklicznym przeglądom, dzięki temu pracodawca ma pewność, że zatrudnieni u niego ludzie posługujący się sprzętem asekuracyjnym są maksymalnie chronieni i nie zachodzi ryzyko zawodności sprzętu wynikające z jego uszkodzeń lub awarii. Sprzęty asekuracyjne są dostosowane do pracy na dachach i wszelkich powierzchniach stromych, głębokościach oraz pracach na dużych wysokościach. Odpowiedniej jakości szelki bezpieczeństwa w połączeniu z amortyzatorami i linkami bezpieczeństwa są dostosowane do pracy na rusztowaniach, a także wykazują odporność na działanie negatywnych czynników zewnętrznych, między innymi wysokiej temperatury.

Jakie elementy składają się na kompletny sprzęt asekuracyjny?

Kompletny sprzęt asekuracyjny powinien być zaopatrzony między innymi w zatrzaśniki; są one elementem zaczepowym. Wykonanie ze stali galwanicznej zapobiega ich korodowaniu nawet przy 24-godzinnym narażeniu ich na działanie wilgoci. Zatrzaśniki powinny posiadać wytrzymałość statyczną, która jest mierzona wartością KN. Do pracy na wysokościach przeznaczone są także profesjonalne szelki bezpieczeństwa z zaczepami do przenoszenia narzędzi, a także taśmą piersiową i biodrową oraz regulacją w okolicach ud. Zastosowanie profesjonalnych szelek bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących swoje działania na wysokościach powinno być poprzedzone doborem odpowiedniego rozmiaru, dopasowanego do masy ciała danego pracownika. Ponadto atestowane szelki do pracy na wysokościach powinny posiadać mostkowy punkt zaczepowy i grzbietowy punkt zaczepowy wraz z regulowaną taśmą. Dobry sprzęt asekuracyjny powinien być także wyposażony w urządzenia pomocnicze, którymi są liny kotwiczące, taśmy asekuracyjne, masy kotwiczące czy urządzenia samoblokujące oraz samohamujące. Warto także wykorzystać urządzenia samozaciskowe, worki transportowe oraz zaczepy taśmowe. Wszystko to służy ochronie zdrowia i życia pracowników oraz minimalizuje ryzyko upadku z wysokości.

Zastosowanie sprzętu asekuracyjnego w trakcie wykonywania prac na wysokościach jest niezbędnym zabezpieczeniem dla każdego pracownika. To warunek bezpiecznej pracy oraz gwarancja przeciwdziałaniu wypadkom spowodowanym upadkami z wysokości.

Źródło: Sklep BHP Prosave

 

Zobacz także